Jak si dar odečíst z daní

Za své dary můžete podle zákona získat daňové zvýhodnění.

Pro potvrzení o finančním daru prosím vyplňte tento formulář
Není třeba zadávat variabilní symbol, platbu snadno identifikujeme podle čísla vašeho účtu.

Detailní informace o odečtech z daní

Člověk v tísni, stejně jako každá obecně prospěšná společnost, je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které společnost získá, tak mohou být v nesnížené výši využity na aktivity společnosti.

Sbírka byla povolena odborem daní, poplatků a cel Magistrátu hl. m. Prahy pod číslem S-MHMP-/578034/2013.

Fyzické osoby

§ 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu:

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (darů), pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % z daňového základu. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby

§ 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu:

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši 2 000 Kč.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/199.