Pomáháme v Etiopii

Všechny naše dosavadní sbírkové školy stojí v Etiopii. Proč zrovna tam? Jedná se o jednu z nejchudších zemí nejen Afriky, ale i celého světa. Odhadem méně než polovina zdejších dětí dokončí základní školu. Také proto 40% Etiopanů neumí číst a psát. Přitom bez adekvátního přístupu ke vzdělání země nikdy nemůže nastoupit cestu modernizace a rozvoje.


Stavba škol a vzdělávací projekty jsou v Etiopii součástí širší rozvojové pomoci, kterou Člověk v tísni v zemi realizuje. Dlouhodobě pomáháme na venkově místním farmářům, rozdáváme hospodářská zvířata, bojujeme s odlesňováním nebo vrtáme a opravujeme studny. Ve městech zase pracujeme se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel v chudinských čtvrtích. Cílem naší pomoci je zvýšit soběstačnost nejchudších vrstev obyvatelstva a zvýšit jejich schopnost odolat při případných krizových situacích. Více se dočtete zde. Nicméně pouze vzdělání umožňuje plně rozvinout potenciál těchto lidí a umožnit jim vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby.

Těžký život školáka

V Etiopii trvá povinná školní docházka osm let. Velká část dětí však má možnost vychodit jen několik ročníků základní školy. Je tomu tak proto, že je zde akutní nedostatek škol a učitelů. Ve venkovských oblastech představuje typickou školu chýše postavená jen z dřeva a hlíny.

Nejenže tyto primitivní stavby padnou rychle za oběť období dešťů, navíc se do improvizovaných učeben musí vměstnat někdy až neuvěřitelné množství žáků. Ti, kdo se do lavic už nevejdou, mají smůlu. Další nejbližší škola bývá vzdálena často hodiny pěší chůze.

Díky sbírce Postavme školu v Africe a Běhu pro Afriku mohou kolegové z etiopské mise každoročně vybrat alespoň jednu vesnici, kde pak postavíme novou školní budovu. Jak takový výběr probíhá? Většinu škol stavíme v oblasti Regionu Jižních národů. V této venkovské oblasti na jihu Etiopie dlouhodobě působíme a máme tedy zkušenosti s prací v místních komunitách. Ve spolupráci s místními úřady vybereme několik „kandidátských“ vesnic. Ty pak kolegové navštíví. Zjišťujeme nejen to, kolik dětí zde má přístup ke vzdělání, ale také, v jakém stavu se nachází případné stávající školní budovy, nakolik jsou místní motivovaní nám se stavbou pomoci a o školu se následně starat, a zda mají nějaký plán dalšího rozvoje. Na základě všech těchto kritérii pak vybereme místo pro naši další sbírkovou školu. (Přečtete si o škole, kterou právě stavíme)

Jak stavíme školy

Stavbu škol provádí pod naším dozorem místní stavební firma. Práce trvají typicky zhruba půl roku. Nové školní budovy stavíme z betonu a cihel. Kromě kompletně vybavených učeben a místností pro učitele jsou součástí každé stavby také latríny a nádrže na zachytávání dešťové vody. Učitelé, kteří na našich školách učí, navíc procházejí školením, jak zlepšit kvalitu výuky. V Etiopii je totiž běžně rozšířené memorování a fyzické tresty. Naši učitelé naopak vědí, že nejdůležitější je svoje žáky zaujmout a snažit se, aby výkladu co nejvíce sami porozuměli.fotka stará škola vs. nová škola
Mapa Afriky

Etiopie v číslech

  • více než třetina populace žije pod hranicí chudoby, Etiopie má dvacetkrát menší HDP na hlavu než ČR
  • necelých 40% obyvatel je gramotných a odhadem jen stěží polovina dětí dokončí základní školu
  • 65% mladých lidí v ČR studuje vysokou školu, v Etiopii jen asi 3%
  • 56 milionů Etiopanů postrádá přístup k nezávadné pitné vodě.
  • U nás bereme možnost si večer posvítit jako samozřejmost, ale v Etiopii je zhruba jen polovina země připojena do elektrické sítě

Co jste možná o Etiopii nevěděli:

  • země je považována za kolébku pěstování kávy. Samotné označení tohoto lahodného nápoje údajně pochází z názvu etiopské provincie Kaffa.
  • Etiopský kalendář má 13 měsíců. Místní letopočet je osm let pozadu za západním kalendářem.
  • Etiopie je většinově křesťanská země. Zdejší císařové odvozovali svůj původ od Šalamouna.
  • Etiopie nebyla (s výjimkou krátké italské okupace) nikdy kolonizována. Spolu s Libérií se jedná o jediné dvě takové země v Africe.
  • V Etiopii se mluví více než 80 jazyky. Oficiálním jazykem je amharština.

Plánek našich škol

plánek školy

(kliknutím zvětšíte)

Díky štědrosti našich dárců jsme dosud mohli v Etiopii každý rok postavit alespoň jednu školu. Děti v Etiopii potřebují Vaši pomoc i nadále. I malý dar nám umožní udělat velké věci. Budeme rádi, když nás podpoříte ještě dnes.

Má to cenu ...

chci pomoci