V Zambii opravujeme zchátralé školy 2019

V Zambii opravujeme zchátralé školy

Více než tři čtvrtiny obyvatel venkovských oblastí Zambie žijí pod hranicí chudoby. Tito lidé nemají dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělání a zdravotnictví ani ke zdrojům pitné vody. Výsledkem je vysoká míra negramotnosti, nezaměstnanosti či podvýživy a časté úmrtí dětí do pěti let.

Od roku 2017 funguje v Západní provincii Zambie stálá zahraniční mise Člověka v tísni. Právě v této oblasti je vůbec nejvíce chudých domácností (82 %). Snažíme se snižovat míru podvýživy, zlepšujeme hygienu a přístup k pitné vodě a podporujeme nejchudší obyvatele venkova v oblasti zemědělství, zdravotnictví a školství.

Video: Opravujeme zchátralé školy v Zambii

V roce 2019 jsme začali také s opravou škol v uprchlickém táboře Meheba, na severozápadě Zambie. Žije tady téměř 22 000 uprchlíků z Demokratické republiky Kongo, Angoly, Burundi, Rwandy či Somálska. Uprchlický tábor funguje už od 70. let, a školní budovy proto v současnosti velmi chátrají. Nejhůře jsou na tom takzvané komunitní školy, ve kterých se učí nejmladší děti uprchlíků i zambijských rodin. Takto malé děti nemohou samy docházet do státních škol, vzdálených několik hodin cesty od domova. Školám navíc chybí potřebné vybavení, jako jsou školní lavice, pomůcky či učebnice. Díky sbírce Postavme školu v Africe opravíme tři komunitní školy, a uděláme tak radost 549 místním dětem, které se budou učit v mnohem příjemnějším prostředí. Opravíme podlahy a stěny, nasadíme skla do oken, opravíme dveře, vymalujeme prostory a postavíme toalety, které ve školách chyběly. Ve dvou školách také vyměníme střechy. Dodáme také lavice a vybavení, aby se v jedné lavici nemusely tísnit až čtyři žáci, jako do teď.

Ve školách také pro žáky vytváříme zázemí, kde si mohou mezi vyučováním odpočinout. Do výstavby aktivně zapojujeme rodiče a učitele. Žáci pomáhají s drobnými pracemi na zkrášlení prostředí škol – sázejí květiny nebo zdobí a malují školní zdi.Má to cenu...

Chci pomoci