Speciálně pedagogické třídy 2019

Speciálně pedagogické třídy

Na jihozápadě Etiopie stavíme speciálně pedagogické třídy

Polovina lidí v Etiopii je negramotných. V jedné třídě sedí až 80 dětí. Ve školách chybí umývárny, lavice i učebnice. V takovém prostředí máte těžko čas a prostor věnovat se dětem se speciálními potřebami. Díky sbírce Postavme školu v Africe bude až 3000 etiopských dětí využívat 10 speciálně pedagogických tříd, které stavíme v zónách Gedeo a Hadiya v Regionu Jižních národů, národností a lidu (v jednom z osmi regionů Etiopie).

V roce 2017 jsme zde za podpory České rozvojové agentury zahájili projekt, který dá šanci na vzdělání všem dětem bez rozdílu. Tedy dětem s fyzickým postižením, poruchou učení, sluchu či zraku, ale i dívkám a dětem z chudých rodin. Ty totiž často místo chození do školy musí pracovat na kávových plantážích, nebo si přivydělávat drobným prodejem. Pro stavbu těchto tříd bylo vybráno deset lokalit, ve kterých se nachází největší oblastní školy, které spolupracují s pěti až sedmi spádovými školami.

Speciální pedagogové na etiopských školách působí, ale často místo svého předmětu vyučují angličtinu nebo matematiku. S vybranými školami pracujeme na tom, aby učitelé měli možnost věnovat se dětem, které potřebují větší péči. Kromě toho stavíme ve školách umývárny pro dívky tam, kde nejsou, aby v době menstruace nezameškaly školu.

Speciálně pedagogické třídy poskytnou dětem, které by jinak výuku nestíhaly, nebo ji neslyšely, možnost se zde doučit látku, využít specializované pomůcky a vědomosti i přístup speciálního pedagoga. Děti tak nebudou muset odcházet ze školy natrvalo, jak se to v mnoha případech děje. V roce 2019 jsme již postavili 8 z celkem 10 speciálně pedagogických tříd. Každá tato třída bude sloužit až 300 dětem se speciálními potřebami.

Už nyní pomáhají speciálně pedagogické třídy dětem v Etiopii začlenit se do společnosti. Přečtěte si více na našem webu.Má to cenu...

Chci pomoci